KOLANA KOŚLAWE
Jest to stan, w którym kąt pomiędzy udem a podudziem jest większy niż 8-10 stopni, a co za tym idzie – przekracza granicę fizjologicznej koślawości. Kolana koślawe są skutkiem nadmiernego przywiedzenia ud oraz koślawości stóp. Miarą jest tutaj odległość pomiędzy kostkami. Skrzywienie kości udowej/piszczelowej, skręcenie do wewnątrz uda wzglądem miednicy, natomiast podudzia na zewnątrz oraz przeprost w stawie kolanowym. Rozciągniecie więzadła pobocznego piszczelowego. Oś uda z osią podudzia tworzą kąt rozwarty na zewnątrz – litera X – podudzie oddalone jest od osi ciała, kostki wewnętrzne przy wyprostowanych kolanach znajdują się od siebie w odległości przekraczającej 4 cm. Powoduje to względne skrócenie kończyny. Jednostronna koślawość przekłada się natomiast na boczne wygięcie kręgosłupa.
WYSTĘPOWANIE
Kolana koślawe mogą być nabyte lub wrodzone. Są konsekwencją opadania w SS, a także rozchodzenia się kości śródstopia. Do ich powstania można się przyczynić poprzez brak stabilizacji pięt oraz podtrzymywanie sklepienia obuwia. Nie bez znaczenia jest tu również silna koślawość wieku dziecięcego pozbawiona nadzoru specjalisty.
PROFILAKTYKA
Zaleca się unikanie długiego chodzenia i stania w rozkroku. Leczenie zachowawcze polega na leczeniu współistniejącego płaskostopia oraz nauce poprawnego stania i chodu, jeżeli dziecko siada na podłodze to „po turecku”.
ZALECENIA PODOLOGA
Tape podologiczny oraz indywidualne wkładki korygujące deformację.
PIELĘGNACJA DOMOWA
Zaleca się gimnastykę korekcyjną oraz uprawianie sportów: pływanie kraulem, jazdę rowerem, grę w piłkę nożną, jazdę konną. Dobre efekty przynieść może również redukcja masy ciałą.