Konsultacja podologiczna

Konsultacja podologiczna obejmuje wyciąganie trafnych wniosków klinicznych opartych na dokonanych spostrzeżeniach oraz badaniu. Pierwsze z nich obejmują wywiad podmiotowy, który skupia się na kwestiach takich jak: praca zawodowa, codzienna aktywność, czy zawodowe uprawianie dyscyplin sportowych.

Konsultacja podologiczna — ocena oglądowa

Ocena oglądowa opiera się natomiast na porównawczej ocenie strony zdrowej i chorej. Kryteria podstawowe to w tym wypadku ustawienie tyłostopia i ewentualne odchylenia w postaci stopy koślawej lub szpotawej oraz wysklepienie łuku podłużnego stopy w pozycji stojącej. Równie ważny element stanowi ustawienie palców a co za tym idzie ewentualne deformacje na wysokości stawów międzypaliczkowych w postaci palców młotkowatych, szponiastych czy zaburzenie w postaci palucha koślawego na wysokości pierwszego stawu podstawno-paliczkowego palucha. W myśl zasady dynamiki spiralnej stopa, noga, tułów oraz kończyna górna wykazują perfekcyjnie spiralną strukturę, a co za tym idzie – odchylenia w obrębie jednego ze stawów powodujące rotację kości tworzących sąsiedni staw. Dla przykładu: koślawość w obrębie stawu skokowego przyczynia się do rotacji kości piszczelowej, która wraz z kością udową tworzy staw kolanowy. W wyniku zaburzenia osiowej symetrii dochodzi do rotacji stawów kolanowych, odchyleniu ulega również kość udowa.

Konsultacja podologiczna — patologie chodu

Sama mechanika chodu prawidłowego opiera się na wyznacznikach biomechaniki stawów i mięśni. Prawidłowy chód, determinowany jest przez serię cyklicznych, następujących po sobie naprzemiennych ruchów kończyn i tułowia z zachowaniem środka ciężkości. Patologie chodu często wynikają z bólu w obrębie jednej z kończyn dolnych, często samej stopy, lecz nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt ograniczenia ruchu w stawie, zmniejszenie siły mięśniowej czy rzeczywiste skrócenie jednej z nóg. W tym przypadku konsultacja podologiczna pomoże w określeniu skali problemu. Warto zwrócić uwagę na to, że częstą obserwowaną dolegliwością są obrzęki w okolicy stawu skokowego czy stawu podstawno-śródpaliczkowego palucha w przypadku palucha koślawego. To właśnie paluch pełni ważną funkcję w trakcie chodu, zwłaszcza w momencie przetaczania stopy, tj. odrywania palców od podłoża. Siły działające na staw są wtedy największe, stąd też niełatwo o jego przeciążenie i deformację.

Konsultacja podologiczna a ocena zmiany skórnej

Kolejnym ważnym aspektem jest ocena zmian skórnych w postaci modzeli oraz odcisków – to pomocna wskazówka ułatwiająca stwierdzenie punktów największego obciążania stopy. Po dokonaniu dokładnej oceny możliwe jest przystąpienie do wykonania stosownego zabiegu lub zaproponowanie pacjentowi pomoc w postaci indywidualnie dobranych wkładek lub innego rodzaju artykułów odciążających.

Konsultacja podologiczna: cena 100 zł

Promocja obowiązuje we wszystkich Instytutach Podologicznych.