Odcisk stopy

Konsultacja ortopedyczna – ocena stabilności oraz stopnia deformacji i schorzeń stóp

Wszelkie odchylenia w budowie stóp mogą wywoływać dolegliwości również w obrębie innych części ciała. Stopa spełnia bowiem szczególnie ważną funkcję, a wszelkie związane z nią schorzenia mogą mieć wpływ na budowę całego szkieletu oraz postawę ciała. Sprawność naszych stóp odpowiada za sprawność całego organizmu, dlatego w przypadku pojawienia się jakichkolwiek poważniejszych dolegliwości oddziałujących na budowę czy sprawność stopy, niezbędna będzie konsultacja ortopedyczna.

Główną funkcją stopy jest utrzymanie równowagi, dlatego jej odpowiednia architektura gwarantuje amortyzację podczas przemieszczania się – chodu, biegania, skakania. Dobrze wykształcona stopa nie spoczywa całkowicie na ziemi, ponieważ posiada trzy łuki podeszwowe: łuk poprzeczny, łuk podłużny boczny oraz łuk podłużny przyśrodkowy. Wśród najczęstszych zmian stopy możemy wyróżnić: płaskostopie z koślawością, stopę wydrążoną i paluch koślawy (hallux valgus).

Prawidłowa budowa stopy a reszta ciała

Stopa jest fundamentem całego ciała i ma bardzo duży wpływ na jego postawę. Dobra postawa jest uwarunkowana prawidłową pracą mięśni i równowagi szkieletowej, która chroni strukturę ciała przed deformacjami. W takiej sytuacji mięśnie działają efektywnie, utrzymując optymalną pozycję, podczas gdy w złej pozycji równowaga miedzy częściami ciała jest zagrożona.

Konsultacja ortopedyczna pozwala na obiektywną ocenę postawy, która z kolei umożliwia właściwe leczenie. W zależności od przypadku może ono być bardziej lub mniej korygujące. Idealna postawa nie przynosi żadnych napięć i utrzymuje sylwetkę symetrycznie w odpowiednich segmentach ciała.