Konsultacja w gabinecie ortopodologicznym polega na ocenie stabilności, deformacji oraz schorzeń stóp i ich wpływu na cały szkielet oraz postawę ciała (badanie na podoskopie).

Wszelkie odchylenia w budowie stóp mogą wywoływać dolegliwości w obrębie innych części ciała – stopa spełnia szczególnie ważną funkcję.

Sprawność naszych stóp odpowiada za sprawność całego organizmu. Główną funkcją stopy jest utrzymanie równowagi i jej odpowiednia architektura gwarantuję amortyzację podczas przemieszczania się – chodu, biegania, skakania. Dobrze wykształcona stopa nie spoczywa całkowicie na ziemi, ponieważ posiada trzy łuki podeszwowe: łuk poprzeczny, łuk podłużny boczny, łuk podłużny przyśrodkowy. W śród najczęstszych zmian stopy możemy wyróżnić: płaskostopie z koślawością, stopę wydrążoną, paluch koślawy (hallux valgus).

Stopa jest również fundamentem całego ciała i ma bardzo duży wpływ na jego postawę.

Dobra postawa jest uwarunkowana prawidłową pracą mięśni i równowagi szkieletowej, która chroni strukturę ciała przed deformacjami. W takiej sytuacji mięśnie działają efektywnie utrzymując optymalną pozycję, podczas gdy w złej pozycji równowaga miedzy częściami ciała jest zagrożona. Dobra i obiektywna ocena postawy umożliwia właściwe leczenia, które będzie bardziej korygujące lub mniej. Idealna postawa nie przynosi żadnych napięć i utrzymuję sylwetkę symetrycznie w odpowiednich segmentach ciała.

Zakres konsultacji ortopodologicznej:

  • ocena stabilności i deformacji stóp (podoskop) – badanie podoskopowe pozwala na diagnozę i dokładne pomiary antropometryczne w celu wykrycia i oceny wady. Metoda, która pozwala na bardziej precyzyjne określenie możliwych przyczyn patologii w przypadku nieprawidłowej pozycji stopy i ich obciążenia. Dzięki badaniu przy użyciu podoskopu możemy zidentyfikować różne stopnie łuków podeszwowych, określić rozkład nacisku stopy, ocenić pozycję pięty względem ścięgna Achillesa oraz wszelkie deformacje i urazy w obrębie stóp: (paluch koślawy, palce młotkowate, palec jeździecki, przykurcz ścięgna Achillesa, stopa płaska, stopa płasko-koślawa, stopa wydrążona)
  • ocena postury ciała – oceniamy posturę na płaszczyznach anatomicznych: płaszczyzna czołowa(przód i tył), płaszczyzna strzałkowa . Obserwując ciało pacjenta oceniamy globalnie, biorąc pod uwagę anatomiczne punkty orientacyjne i asymetrię w poszczególnych segmentach ciała.
    Na płaszczyźnie czołowej obserwujemy: ustawienie głowy i szyi, symetrię między trójkątami tali (przestrzeń między ramionami a tułowiem) pozycję stóp i palców ( odległość między kostkami przyśrodkowymi), szpotawość i koślawość kolan (odległość między kolanami, położenie rzepki), , podkolanowe i pośladkowe fałdy, horyzontalność linii przechodzącej przez przednie i tylne kolce biodrowe, boczne odchylenia kręgosłupa( skolioza), wysokość ustawienia linii barku/łopatki lewej względem prawej.
    Na płaszczyźnie strzałkowej obserwujemy: ustawienie głowy względem tułowia, krzywizny kręgosłupa (lordoza lub kifoza), linie pionu od ucha środkowego do kostki bocznej, oś stawu kolanowego i oś stawu biodrowego, wszelkie akcenty kolan (przeprost lub nadmierne zgięcie)
  • ocena schorzeń stóp i paznokci – nieprawidłowe obciążenie stóp i deformacje kostne przyczyniają się do wielu schorzeń: odciski, modzele, pękające pięty.
    Wiele zaburzeń biomechanicznych może wpływać również na paznokcie stóp. Zalicza się do nich między innymi wrastanie, deformacje, dystrofie oraz infekcje. Aparat paznokciowy na palcach stóp zawsze musi być rozpatrywany w odniesieniu do budowy i funkcji stopy. Wiele zaburzeń paznokci jest bezpośrednio spowodowane usterkami funkcjonalnymi w stopie. Choroby paznokci mogą być modyfikowane przez zmiany w kształcie stopy i paliczka.

Promocja obowiązuje we wszystkich Instytutach Podologicznych