“Podologuś” to akcja obejmująca bezpłatne podologiczne przeglądy stóp. Ma ona na celu kompleksową diagnozę stóp dzieci i młodzieży z dostosowaniem terapii, doborem odpowiedniego obuwia, gimnastyką stóp oraz nauką prawidłowej pielęgnacji.