konsultacja w gabinecie podologicznym

Wyciąganie trafnych wniosków klinicznych opiera się na dokonanych spostrzeżeniach oraz badaniu.
Spostrzeżenia te obejmują wywiad podmiotowy, który stawia pytania odnośnie pracy zawodowej, czynności dnia codziennego, aktywność w czasie wolnym czy zawodowe uprawianie dyscyplin sportowych.

Wcześniej przebyte choroby neurologiczne oraz urazy wywierają wpływ na prawidłową ocenę.
Ocena oglądowa opiera się na porównawczej ocenie strony zdrowej i chorej. Kryteria podstawowe to ustawienie tyłostopia i ewentualne odchylenia w postaci stopy koślawej lub szpotawej, wysklepienie łuku podłużnego stopy w pozycji stojącej. Równie ważnym elementem jest ustawienie palców a co za tym idzie ewentualne deformacje na wysokości stawów międzypaliczkowych w postaci palców młotkowatych, szponiastych czy zaburzenie w postaci palucha koślawego na wysokości pierwszego stawu podstawno-paliczkowego palucha.
W myśl zasady dynamiki spiralnej stopa, noga, tułów oraz Kończyna górna wykazują perfekcyjnie spiralna strukturę, z tego względu odchylenia w obrębie jednego ze stawów powoduje rotację kości tworzących sąsiedni staw. Dla przykładu: koślawość w obrębie stawu skokowego powoduje rotację kości piszczelowej, która wraz z kością udową tworzy staw kolanowy. W wyniku zaburzenia osiowej symetrii dochodzi do rotacji stawów kolanowych, odchyleniu ulega również kość udowa.
Wskazówką może okazać się również oglądanie obuwia, świadczące o jakości fazy przetaczania stopy w trakcie chodu na podstawie przetarć podeszwy obuwia.
Sama mechanika chodu prawidłowego opiera się na wyznacznikach biomechaniki stawów i mięśni. Prawidłowy chód, determinowany jest przez serię cyklicznych, następujących po sobie naprzemiennych ruchów kończyn i tułowia z zachowaniem środka ciężkości.
Patologie chodu często wynikają z bólu w obrębie jednej z kończyn dolnych, często samej stopy, lecz nie bez znaczenia pozostaje fakt ograniczenia ruchu w stawie, zmniejszenie siły mięśniowej czy rzeczywiste skrócenie jednej z kończyn dolnych.
Obserwowaną dolegliwością są obrzęki w okolicy stawu skokowego czy stawu podstawno-śródpaliczkowego palucha w przypadku palucha koślawego. To właśnie paluch pełni ważną funkcję w trakcie chodu, w momencie przetaczania stopy, tj. odrywania palców od podłoża. Siły działające na staw są wtedy największe, stąd tez narażenie na przeciążenia tego stawu i w konsekwencji pojawia się deformacja.
Kolejnym ważnym aspektem jest ocena zmian skórnych w postaci modzeli, odcisków jako pomocna wskazówka co do punktów największego obciążania stopy. Po dokonaniu dokładnej oceny można przystąpić do wykonania stosownego zabiegu lub zaproponować pomoc w postaci indywidualnie dobranych wkładek lub innego rodzaju artykułów odciążających.

Konsultacja podologiczna: cena 100zł

Promocja obowiązuje we wszystkich Instytutach Podologicznych.