Konsultacja podologiczna

Wyciąganie trafnych wniosków klinicznych opiera się na dokonanych spostrzeżeniach oraz badaniu. Pierwsze z nich obejmują wywiad podmiotowy, który skupia się na kwestiach takich jak: praca zawodowa, codzienna aktywność,  czy zawodowe uprawianie dyscyplin sportowych. Ocena oglądowa opiera się natomiast na porównawczej ocenie strony zdrowej i chorej. Kryteria podstawowe to w tym wypadku ustawienie tyłostopia i ewentualne…

Wkładki prozdrowotne

Jest to produkt medyczny, którego zadaniem jest korygowanie i odciążanie stopy. Wykonywane są indywidualnie dla każdego pacjenta metodą próżniową w całkowitym odciążeniu stopy. Odpowiadają biomechanice stóp – dzięki właściwemu ustawieniu pięty pobudzone do pracy zostają te mięśnie, których funkcjonowanie dotychczas uległo ograniczeniu lub całkowitemu zanikowi z powodu przeciążenia. Są pomocne w utrzymaniu prawidłowego kształtu stopy,…

Protetyka paznokci

 Protetyka to dziedzina zajmująca się wykonywaniem protez. Mianem tym określa się elementy zastępcze, wykonane ze sztucznego materiału, które mają na celu zastąpić cały narząd lub tylko jego część. W podologii protezę paznokcia wykonuje się poprzez rekonstrukcję płytki paznokciowej. Bezwzględnymi kryteriami wykluczającymi zastosowanie protezy są: choroba tętnic obwodowych, neuropatia cukrzycowa, zmiany barwnikowe łożyska, alergie na komponenty…