Z przyjemnością informujemy, iż Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój naszego Instytutu. Na tej stronie znajdą Państwo bieżące informacje, w jakich projektach dofinasowywanych uczestniczy nasza Firma.

————————————————————————————————-

PROJEKT: “Opracowanie innowacyjnego systemu w postaci “wirtualnego gabinetu podologicznego”.”

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-18-0043/19
Całkowita wartość projektu wynosi: 470 031,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 322 745,00 PLN
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP


Przedmiotem projektu jest uzyskanie wsparcia od instytucji naukowej w opracowaniu projektu innowacyjnego systemu do w postaci „wirtualnego gabinetu podologicznego”.
W wyniku realizacji projektu w ofercie firmy Europejski Instytut Podologiczny Piotr Bielawski pojawi się nowa usługa. Wdrożenie opracowanego w wyniku prac badawczo-rozwojowych systemu wpłynie pozytywnie na osiągane wyniki oraz pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.