Badanie diabetyczne

Wczesne wykrycie potencjalnych czynników ryzyka owrzodzenia może zmniejszyć częstotliwość powstawania ran. Zaleca się, aby wszyscy diabetycy byli poddawani badaniu stopy co najmniej raz w roku, w celu określenia sprzyjających warunków do owrzodzenia. Pacjenci zostać wyedukowani w zakresie znaczenia utrzymania dobrej kontroli glikemii, noszenia odpowiedniego obuwia, unikania urazów i wykonywania regularnych samokontroli .

  • Profilaktyka pierwotna: badanie przesiewowe stóp wysokiego ryzyka i porady dotyczące obuwia zapobiegawczego.
  • Prewencja wtórna: postępowanie w przypadku drobnych zmian stóp, takich jak usuwanie odcisku, leczenie patologii paznokci itp.
  • Prewencja trzeciorzędowa: natychmiastowe skierowanie do specjalisty w zakresie zaawansowanych zmian stóp.

Łuszczyca jest chorobą przewlekłą, dziedziczoną przez około 50% pacjentów. Nie jest to dolegliwość zakaźna. Oprócz skóry dotyka ona także paznokcie i powoduje zmiany takie jak koilonychia, znamiona w postaci drzazgi (objaw charakterystyczny dla łuszczycy) czy onycholiza. Rozpoznanie łuszczycy odbywa się głównie poprzez obserwację zmian skórnych; czasami konieczne jest także wykonanie biopsji. U około 3 na 10 osób z łuszczycą występuje ŁZS, z objawami podobnymi do RZS (m.in. ból, zaczerwienienie, sztywność stawów).
W przypadku osób z grupy ryzyka fachowo wykonany zabieg podologiczny wymagać będzie wyjątkowej ostrożności i poczucia odpowiedzialności.

Jesteś pacjenetm z grupy ryzyka?

Stopa reumatoidalna

Mianem stopy reumatoidalnej określa się zespół patologicznych objawów dotyczących stopy...