Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ niezależnie od dochodu. Dzięki niej można korzystać ze zniżek przeznaczonych przez państwowe jak i prywatne firmy – partnerów Karty Dużej Rodziny. 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny oferuje system zniżek który obowiązuje na towary i usługi – np. komunikacyjne, spożywcze, paliwowe czy bankowe. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Miło nam poinformować, że w naszych Instytutach można skorzystać z Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do następujących zniżek:

  • 10% upustu na dobór wkładek korekcyjnych,
  • 20% upustu na dowolny zabieg oraz 
  • 30% upustu na dobór obuwia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z Karty Dużej Rodziny !

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Druki Wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz załączników można pobrać ze strony Ministerstwa Cyfryzacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu